Sanatorium Mys Vidny

Buildings "Salyut" and "Olympus", st. Novorossiysk Shosse, 1. Building "Arena", st. Shosseinaya 26, Sochi, Krasnodar region, 354037